W dniu 16 stycznia 2017 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu Sportowego „Starówka” Nowy Sącz, wybrano nowe władze klubu na lata 2016-2020. Skład nowego Zarządu:

Prezes – Marek Fiut
V-ce Prezes – Antoni Gajewski

Sekretarz – Klaudia Kalisz

Skarbnik – Patrycja Budzyn

Członek – Anna Gawęcka

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Anna Zielińska

Sekretarz – Maria Filipowicz

Członek – Anna Jurecka

 

Marek Fiut

Prezes Klubu

Dodaj komentarz