Zarząd Klubu:

Prezes – Marek Fiut
V-ce Prezes – Antoni Gajewski

Sekretarz – Klaudia Kalisz

Skarbnik – Patrycja Budzyn

Członek – Anna Gawęcka

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodnicząca – Anna Zielińska

Sekretarz – Maria Filipowicz

Członek – Anna Jurecka